Domů

VÝZVA VLÁDĚ ČR

Chceme jezdit vlakem bez bariér

Požadujeme závaznou koncepci celkového odstranění bariér při cestování vlakem s jasně určenými termíny dokončení.

Chceme jezdit vlakem bez bariér

Odesláním Vaší emailové adresy vyjadřujete souhlas s jejím užitím pro zasílání pravidelných informací o činnosti Asistence, o.p.s. Vaši emailovou adresu předáváme aplikaci Smartemailing, jejímž prostřednictvím informace posíláme.

**váš podpis**

3,327 podpisů

Sdílejte s Vašimi přáteli:

   

Nástupiště

76% nádraží má všechna nástupiště bariérová

Nádražní budovy

77% nádraží je bariérových včetně pokladen a čekáren

Vlaky

Kromě bariérových vlaků není reálně přístupná ani velká část tzv. bezbariérových vlaků např. z důvodu
nefunkčních plošin.

Systém objednávání

Cestující na vozíku se musí objednávat 24 až 48 hodin předem.


Lidé se zdravotním postižením se při cestování vlakem potýkají s celou řadou překážek, které jim neúměrně ztěžují život a často jízdu vlakem zcela znemožňují. Problémem není jen to, že většina vlakových souprav na českých kolejích je bariérová. Ani nízkopodlažní vlak nemusí totiž automaticky znamenat cestování bez bariér – bezbariérové totiž musí být i nástupiště a celé nádraží, aby ho mohl člověk s postižením vůbec využít.

Další překážkou znesnadňující cestování vlakem lidem s postižením je také složitý a nepřehledný systém objednávání nízkopodlažních vlaků a plošin. U většiny českých dopravců je nutné objednat nízkopodlažní spoj 24 hodin předem a v některých případech i 48. Pro běžné každodenní cestování vlakem je to krajně nepraktické. Dalším problémem je také fakt, že řada vlaků, které jsou označeny jako bezbariérové, ve skutečnosti bezbariérová není – často z důvodu rozbité či nepoužitelné plošiny. Vlakový personál také obvykle nedovede člověku s postižením adekvátně pomoci, neboť mu chybí náležité proškolení. Ochota zaměstnanců dopravních společností, personálu železničních stanic i náhodných kolemjdoucích bývá velká a lidé často nabízejí, že člověka na vozíku do vlaku či z vlaku vynesou. To se však pojí se značným rizikem, a proto toto řešení nepovažujeme za dlouhodobě přijatelné.

Nemůžeme se spokojit s tím, že podstatná část naší populace je kvůli svému zdravotnímu postižení vyloučena z možnosti plně využívat vlakovou dopravu. Vyzýváme vládu, aby vypracovala závaznou koncepci bezbariérového cestování vlakem a aby stanovila datum, ke kterému budou všechny vlakové spoje a železniční stanice přístupné pro všechny.

Asistence, o.p.s.
Erik Čipera
erik.cipera@asistence.org
4. 2. 2020